HİZMETLER

Muhasebe Hizmetlerimiz

1. Şahıs ve Şirketlerin muhasebe işlerinin yürütülmesi hususunda defter tutma hizmetleri vermek.
2. Mali konularda danışmanlık yapmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetlerimiz

1. SGK işyeri açılış ve kapanış işlemleri. Şube açılış ve kapanış işlemleri.
2. İşveren bağkur işlemlerini takip etmek.
3. Personel bordro takip işlemleri.
4. SGK ve İş hukuku konularında danışmanlık yapmak.
5. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı yapmak.

Diğer Hizmetlerimiz

1. Şirket birleşmeleri, satın almaları ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
2. Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri,
3. Tübitak, Mevka ve diğer devlet destekleri konusunda danışmanlık.